टेलिकमको अफर, ५५ रुपैयाँमा तीन दिनसम्म अनलिमिटेड युट्युब चलाउन पाइने

काठमाण्डौ – सं’विधान दि’वसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले आफ्ना से’वामा विभिन्न प्या’केज सुविधा उ’पलब्ध ग’राउने भएको छ ।असोज २, ३ र ४ गते अ’नलिमिटेड यु’ट्युब तथा अ’नलिमिटेड फे’सबुक प्या’क छुट्टाछुट्टै ५५ रुपैयाँ प्र’तिप्याकमा ख’रिद गरी तीन दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

साथै अ’नलिमिटेड यु’ट्युब र अ’नलिमिटेड फेसबुक प्या’कमध्ये कुनै एक प्या’क खरिद गर्ने ग्रा’हकले ए’ड–अन प्या’कको रुपमा १५ रुपैयाँमा एक जी’बी डा’टा प्या’क खरिद गरी डा’टा प्रयोग गर्न सकिने सु’विधासमेत उपलब्ध हुनेछ ।

यो प्या’क पनि ख’रिद गरेको मितिदेखि तीन दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ । अहिले स’मर अ’फर अन्तर्गत २८ दिनको स’मयावधि हुने दैनिक एक जी’बी डा’टा प्या’क आठ सय ५० रुपैयाँमा उपलब्ध भ’इरहेकोमा सं’विधान दिवसको अवसरमा यो प्या’क पाँच सय ५५ रुपैयाँमा उपलब्ध हु’नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *